საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონი
|

საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონი

„საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონი“ აერთიანებს საქართველოს ყველა მოქალაქეს საქართველოში თუ მის ფარგლებს გარეთ. საინფორმაციო თავდაცვის ლეგიონის თითოეული წევრი ნებაყოფლობით აცხადებს თანხმობას დაეხმაროს საკუთარ სახელმწიფოს საინფორმაციო ომში, გახდეს „ინფო-ლეგიონის“ წევრი და ხელი შეუწყოს სიმართლის გავრცელებას. პროექტს ახორციელებს და კოორდინირებას უწევს ააიპ „სტრატეგიული კომუნიკაციების ცენტრი-საქართველო“ (www.strat.com.ge). აღნიშნულ პროექტში „ცენტრის“ გარშემო გაერთიანებულნი არიან თავდაცვისა და უსაფრთხოების, კიბერუსაფრთხოების, საინფორმაციო და…