თურქეთი – მტერი თუ მოკავშირე

რა ინტერესი შეიძლება ჰქონდეს თურქეთს საქართველოში და რამდენად რეალურია ის შიშები, რომელიც ქართველთა კოლექტიურ მეხსიერებაში თურქეთის სასარგებლოდ ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის რღვევასთან და ქართველთა რელიგიურ შევიწროვებასთან ასოცირდება.